لطفاً شیوه پرداخت خود را وارد نماید.
بانک صادرات
واریز به حساب به شیوه کارت به کارت
در حال حاضر تنها شیوه واریز مستقیم کارت به کارت جهت خرید مقدور است
شماره کارت جهت خرید کالا

5892-1010-4106-7287
بانک سپه به نام حمید حساس
پس از واریز تصویر رسید را به شماره 09367147548 از طریق واتس آپ ارسال نمائید